Press "Enter" to skip to content

Dok Sarım Makinası

DOK SARIM MAKİNESİ

Dokuma makinelerinden çıkan kumaşa kenarları kıvrılmadan makine hızı ile uyumlu bir şekilde sarılmasını sağlayan bir makinedir. Kumaşları ters yüzeyde sararak ön taraftaki herhangi bir duruma karşı önleyici durumdadır. Ön kalite kontrolü için ışıklı ekran ünitesinden geçerken yapılmaktadır. Sarım çapı istenilen çapta olabilir (max 1500 mm).

Hızlı, pratik ve kaliteli bir ürün olan dok sarım makinesi yüksek makine teknolojisiyle oluşturulmuştur.

DOK WINDING MACHINE

It is a machine that allows the fabric coming out of weaving machines to be wrapped in a manner compatible with the machine speed without curling the edges. It protects the fabrics against the opposite side and prevents the front. It is done when passing through the illuminated display unit for preliminary quality control. The diameter of the winding can be of the desired diameter (max 1500 mm).

A fast, practical and high quality product, the winding machine is from with high machine technology.