Press "Enter" to skip to content

İndigo Çözgü Boya

İNDİGO ÇÖZGÜ BOYASI

Çeşitli doğal, sentetik, elyaf ve pamuk karışımlı çözgülerin haşıllama, boyama, kurutma ve dokuma tezgahlarına geçmesi için leventlere sarılma işlemini kapsayan komplike tekstil makinasıdır.

Makine ana hatlarıyla;

  • Cağıllık sistemi
  • Boyama ünitesi
  • Sizing ünitesi
  • Kurutma ünitesi
  • Sarım kafasından oluşur.

Makine kapsamında slasher hattında kontinü boyama-kurutma haşıllama ve çözgü sarma işlemi yapılmaktadır.
Boyama proseslerinin hızlı, ekonomik ve kaliteli ürün verimiyle gerçekleştiren çözgü boyama makinesi yüksek makine ve elektrik teknolojisiyle oluşturulup tekstil sektörü ihtiyaçlarına hizmet vermeye devam etmektedir.

INDIGO WARP DYE

It is a complicated textile machine which involves the process of winding of various natural, synthetic, fiber and cotton blended warps to sizing, dyeing, drying and transfer to weaving looms.

Machine outline consists of;

– Pulley system

– Painting unit

– Sizing unit

– Drying unit

– A wrap head.

Machine continuous of dyeing, drying, sizing and warp winding are carried out in the slasher track.

Warp dyeing machine which performs dyeing processes with fast, economical and high quality product efficiency has been formed by high machine and electrical technology and continues to serve the textile sector needs.