Press "Enter" to skip to content

İndigo Haşıl Makinası

İNDİGO-HAŞIL MAKİNESİ

Çözgü ipliklerinin yapıştırıcı özelliği bulunan viskoz sıvı içerisinden geçirilerek fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirmek veya korumak amacıyla çözgünün kaplanması işlemidir.

Makine ana hatlarıyla;

  • Cağıllık ünitesi
  • Haşıl tekneleri
  • Kafa sarım ünitesinden oluşur.

Makine kapsamında çözgü ipliklerinin sürtünme ve gerilim kuvvetlerine dokuma işlemleri sırasında mukavemet kazandırmak amacıyla yapılan haşıl işlemi ipliğin fiziksel ve yapısal olarak etkilenmemesine dayanarak dokuma hazırlık işlemi yapılmaktadır.
Haşıllama proseslerinin hızlı, ekonomik ve kaliteli ürün verimiyle gerçekleştiren haşıl makinesi yüksek makine ve elektrik teknolojisiyle oluşturulup tekstil sektörü ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

INDİGO-SIZING MACHINE

It is the process of covering the warp yarns by passing the viscous liquid through the viscous liquid which has adhesive property to improve or maintain the physical and chemical properties.

Machine outline consists of;

  • Temperature unit
  • Sizing boats
  • A head winding unit.

Within the scope of the machine, weaving preparation process is carried out based on the physical and structural effect of the yarn on the warp yarns in order to give strength to the friction and tension forces during weaving operations.

Sizing machine, which performs fast, economical and high quality product efficiency, is formed by high machinery and electrical technology and meets the needs of textile sector.